Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: small face

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình 1. Chỉ tay lên mặt. Lòng bàn tay hướng xuống. Xoay tay từ phải qua trái ngược chiều kim đồng hồ Sau đó, hai tay làm như hình 2. Đặt hai tay trước ngực. Lòng bàn hướng vào nhau. Các ngón tay hướng lên trên. Khép nhẹ hai tay vào trong, không chạm nhau. Thực hiện hai lần"