Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: big face

Cách làm ký hiệu

"Tay phải xòe rộng như hình. Duỗi cánh tay ra trước. Lòng bàn tay hướng lên. Các ngón tay hướng thẳng về phía trước. Sau đó, gập cánh tay lại cho bàn tay nằm che hết mặt. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Các ngón tay hướng lên trên"