Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khoa học 2016


Từ đồng nghĩa: nguyệt
Tiếng anh: moon/ luna

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm theo hình. Đặt ngón cái chạm vào giữa trán. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Các ngón tay hướng thẳng lên trên. Sau đó, hạ tay xuống cho ngón cái chạm vào giữa cằm. Lòng bàn tay vẫn hướng về bên trái và các ngón tay vẫn hướng lên trên