Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khoa học 2016


Từ đồng nghĩa: nhật
Tiếng anh: sun

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay trước trán. Lòng bàn tay hướng vào trong. Các ngón tay hướng về bên trái. Kéo tay thẳng xuống qua cằm. Sau đó, áp tay lên má phải sao cho lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón cái ôm theo cằm, các ngón còn lại hướng thẳng lên trên