Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Khoa học 2016


Từ đồng nghĩa: nhật
Tiếng anh: sun

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Chỉ tay lên mặt. Lòng bàn tay hướng xuống. Xoay tay từ phải qua trái ngược chiều kim đồng hồ. Dừng lại ở phần má bên phải, xoay cổ tay ra trước. Lòng bàn tay hướng thẳng về phía trước. Ngón tay hướng thẳng lên trên. Sau đó, chỉ thẳng ngón trỏ hướng lên