Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: round face

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trước ngực. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng về phía trước. Tay phải làm như hình 2. Đặt tay phải ra trước tay trái. Ngón trỏ tay phải chỉ vào trong. Xoay tay phải vòng quanh bàn tay trái theo hướng ngược chiều kim đồng hồ"