Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: square face

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình bên. Đặt hai tay ngang má. Hai lòng bàn tay hướng xuống. Hai ngón trỏ chỉ ra phía sau. Sau đó, kéo hai tay thẳng xuống rồi tiếp tục di chuyển hai tay vào giữa sao cho hai ngón trỏ chạm nhau và chỉ vào cổ