Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Từ đồng nghĩa: mặt chữ điền
Tiếng anh: square face

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình bên. Đặt hai tay lên trên đỉnh đầu. Cách đỉnh đầu khoảng 5cm. Chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau. Lòng bàn tay hướng xuống. Kéo hai tay sang hai bên rồi hạ thẳng tay xuống. Tiếp tục di chuyển hai tay vào giữa. Hai tay đặt trước ngực và dưới cằm. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Hai ngón trỏ chạm nhau