Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Từ đồng nghĩa: huyết
Tiếng anh: blood

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi để nằm dựng ngang trước ngực. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi lấy ngón cái và giữa nắm vào giữa lòng bàn tay trái và kéo xuống dưới. Miệng chu ra.