Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: mau chóng, mau lẹ
Tiếng anh: quick

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình 1. Cẳng tay thẳng. Bàn tay ngửa. Các ngón tay hướng lên trên. Sau đó, kéo tay ra trước ngực. Chuyển tay thành hình dạng như hình 2. Lòng bàn tay hướng vào trong người. Ngón cái hướng thẳng lên trên