Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016


Từ đồng nghĩa: màu sắc
Tiếng anh: color

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình bên rồi giơ cẳng tay lên cho bắp tay gần nằm ngang, cao ngang vai phải.Gập cổ tay xuống cho lòng bàn tay hướng vào trong. Đầu ngón tay hướng xuống. Sau đó, lắc nhẹ cổ tay qua lại vài lần.