Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: beige (color)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ra rồi đặt nằm ngửa trước ngực. Các ngón tay hướng chếch ra ngoài. Bàn tay phải làm như hình vẽ rồi đặt cạnh bàn tay phải nằm vào lòng bàn tay trái. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Đầu ngón tay hướng chếch ra ngoài. Giữ cho tay vẫn chạm và kéo tay phải ra hướng các đầu ngón tay.