Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: color

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay lên trước trán, ngay giữa. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Các ngón tay hướng xuống đất. Sau đó, kéo tay xuống dọc theo sóng mũi. Thực hiện hai lần

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác