Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: yellow

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình vẽ. Đặt bàn tay phía trước cổ. Lòng bàn tay úp, ngón út hướng thẳng về phía trước. Sau đó, di chuyển tay thẳng về phía trước