Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, đưa lên chấm đầu ngón cái vào đuôi lông mày phải, lòng bàn tay hướng ra trước rồi các ngón còn lại làm động tác vẫy vẫy xuống.