Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: washing machine

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình bên. Duỗi cánh tay về phía bên phải. Bàn tay đặt đứng. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng về phía trước. Xoay nhẹ cổ tay cho bàn tay nằm ngang và hướng về bên phải. Lòng bàn tay và các ngón tay vẫn hướng về phía trước. Thực hiện vài lần