Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: air condition

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình bên. Đặt hai bàn tay song song trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Các ngón tay của bàn tay phải hướng về bên trái, và các ngón tay của tay trái hướng về bên phải. Sau đó, xoay nhẹ cổ tay sao cho hai lòng bàn tay hướng xuống. Thực hiện hai lần