Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016


Từ đồng nghĩa: má, u, bầm
Tiếng anh: mother, mom, mama

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay lên má phải. Các ngón tay hướng thẳng lên trên. Chạm tay vào má hai lần