Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Mexico

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình bên. Đặt hai tay trước trán. Lòng bàn tay hướng lên trên. Các ngón tay hướng ra trước. Sau đó, kéo hai tay theo hình nửa vòng tròn sang hai bên thái dương. Sao cho hai cổ tay hướng vào thái dương. Bàn tay ngửa. Cẳng tay thẳng đứng

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác