Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016


Tiếng anh: cat

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình. Đặt ngón trỏ và ngón cái của hai tay ngang hai khóe môi. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Các ngón còn lại hướng lên trên. Sau đó, kéo tay sang hai bên, thực hiện hai lần