Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Con vật Danh Từ 2016


Từ đồng nghĩa: miêu
Tiếng anh: cat

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình vẽ. Đặt hai bàn tay nằm ngang. Chạm các ngón tay lên hai má. Lòng bàn tay hướng ra sau. Kéo hai tay sang ngang có phần hơi chếch ra sau