Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016


Tiếng anh: tired

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Chạm các ngón tay vào giữa ngực. Lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó, kéo tay lên trên ôm theo ngực phải.