Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: The North

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình bên. Đặt tay trước mắt phải. Lòng bàn tay hướng về trước. Các ngón tay hướng thẳng lên trên. Ngón cái hướng về bên trái. Sau đó, kéo tay về phía cằm trái đồng thời nắm tay lại