Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: The South

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay lên mũi. Hai ngón tay chạm vào chóp mũi. Lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó, kéo tay xuống. Thực hiện hai lần