Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: The South of Vietnam

Cách làm ký hiệu

"Tay trái nắm lại như hình 1. Đặt tay trươc mặt. Cẳng tay thẳng đứng. Lòng bàn tay hướng ra sau. Nắm tay hướng thẳng lên trên. Tay phải làm như hình 2. Đặt tay lên cẳng tay trái, cách cù chỏ tay trái 5cm. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng về bên trái. Sau đó, gập nhẹ cổ tay, phẩy bàn tay xuống. Thực hiện hai lần"