Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Từ đồng nghĩa: mồm to
Tiếng anh: big mouth

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình bên. Sau đó, nhe răng ra. Đặt tay lên trước miệng. Lòng bàn tay hướng vào trong. Ngón trỏ và ngón cái nằm hai bên mép miệng trái và phải