Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016


Tiếng anh: fat

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đưa bàn tay lên cho ngón giữa chạm vào bên phải đầu. Đầu ngón tay hướng lên. Kéo tay ra rồi để ngón giữa thẳng và đập nhẹ lòng bàn tay vào đầu.