Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: open a door

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt 2 bàn tay thẳng đứng, song song, sát nhau và đưa cao trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay vào trong người rồi đưa ra 2 bên cho 2 lòng bàn tay đối nhau.