Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: open a window

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đưa cao trước mặt. Hai bàn tay nằm ngang, song song; và các đầu ngón tay chạm nhau. Lòng bàn tay hướng vào người. Đẩy 2 bàn tay ra phía trước cho 2 lòng bàn tay đối nhau. Đầu ngón tay hướng ra ngoài.