Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: sành điệu
Tiếng anh: modern

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình bên. Cẳng tay phải xéo góc 45 độ với mặt đất. Lòng bàn tay hướng sang trái. Các ngón tay hướng xéo lên trên. Cẳng tay trái đặt song song với mặt đất. Lòng bàn tay hướng sang phải. Ngón tay hướng thẳng về phía trước. Sau đó, hạ tay phải xuống và nhấc tay trái lên