Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to peck

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trước miệng. Lòng bàn tay hướng lên. Các ngón tay hướng chếch về bên phải góc 45 độ. Tay phải làm như hình 2. Đặt tay trước mặt, trên tay trái. Lòng bàn tay và ngón tay hướng xuống lòng bàn tay trái. Sau đo, gõ ngón trỏ tay phải vào giữa lòng tay trái hai lần"