Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: new

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình dạng sau rồi để tay trái nằm ngửa trước ngực. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải để nằm ngửa và đánh vào lòng bàn tay trái (hai bàn tay vuông góc nhau) rồi kéo xuống. "