Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: new

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình. Tay trái đặt ngang bụng. Lòng bàn tay hướng vào trong người. Các ngón tay hướng về bên phải. Tay phải đặt trước bụng phải. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng lên. Sau đó, đẩy tay phải từ dưới chạm vào lòng bàn tay trái đi lên