Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: tired hand

Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm lại như hình. Duỗi thẳng tay trái, bàn tay rũ tự nhiên. Tay phải đặt giữa cánh tay trái sao cho lòng bàn tay hướng vào trong. Đấm nhẹ vào cánh tay trái hai lần