Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: thin

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt cẳng tay thẳng, Lòng bàn tay và các ngón tay hướng về phía trước. Sau đó, miết nhẹ ngón trỏ và ngón cái lại với nhau