Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Mongolia

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay lên cổ phía bên trái. Lòng bàn tay hướng vào cổ. Các ngón tay chạm vào cổ bên trái. Sau đó, vuốt tay từ trái qua phải. Dừng lại ở cổ bên phải khi lòng bàn tay hướng về bên phải, các ngón tay chạm vào cổ phải. Rồi vuốt ngược lại từ phải qua trái. Thực hiện hai lần

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác