Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016


Tiếng anh: Mongolia

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình bên. Đặt hai tay lên song song với hai bên tai. Lòng bàn tay hướng về phía sau. Hai ngón cái chỉ thẳng lên trên. Kéo hai tay xuống dọc theo chiều dài gương mặt. Thực hiện hai lần