Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: look forward to

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình. Đặt tay nằm ngang lên trán. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng về bên trái. Xoay mặt hơi chếch sang trái, vươn cổ ra trước. Sau đó, làm tương tự với bên phải