Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Giao Thông 2016


Tiếng anh: one-way

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình Đặt bắp tay sát thân. Cẳng tay hướng xéo về bên phải. Lòng bàn tay và ngón trỏ hướng lên. Sau đó, đưa tay lên vòng qua trái sao cho lòng bàn tay và ngón trỏ hướng xuống. Tiếp theo, đưa tay ra trước ngực, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón tay chỉ thẳng lên trên

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác