Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to buy/ to purchase

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ bên rồi đặt bàn tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng lên. Ngón cái chạm và trượt nhẹ qua 2 ngón trỏ và ngón giữa đồngthời đưa bàn tay ra ngoài. Miệng hơi chu ra.