Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời tiết 2016


Tiếng anh: rain

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi giơ cẳng tay thẳng đứng nhưng gập cổ tay lại cho bàn tay nằm úp, cao trên đầu. Bàn tay vỗ lên xuống vài lần.