Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: season

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm như hình bên. Đặt tay trái trước ngực. Lòng bàn tay hướng lên trên. Các ngón tay hướng về bên phải. Đặt tay phải trên tay trái. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Các ngón tay hướng thẳng về phía trước. Sau đó kéo tay phải lùi vào trong người. Tiếp tục, xoay tay phải đặt lại trên tay trái sao cho các ngón tay hướng về bên trái, lòng bàn tay hướng vào trong người, rồi kéo bàn tay phải theo 1 đường thẳng từ hướng cổ tay ra đầu các ngón "