Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thời tiết 2016


Tiếng anh: rain

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình bên. Đặt tay trước trán. Cẳng tay thẳng đứng. Bàn tay hướng về bên trái. Lòng bàn tay và các ngón tay hướng xuống. Sau đó, gập nhẹ cổ tay xuống. Thực hiện hai lần