Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đưa ra trước cao ngang tầm đầu, bàn tay úp rồi từ từ hạ tay xuống đồng thời các ngón tay cử động.