Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời tiết 2016


Tiếng anh: dry season

Cách làm ký hiệu

Đặt cẳng tay nằm ngang, song song với thân mình. Bàn tay nắm lại và đặt nằm úp. Bàn tay phải xòe ra rồi đập nhẹ lên lưng bàn tay trái sau đó đập lên cổ tay.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác