Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016


Tiếng anh: squid

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi để tay cao ngang cổ. Lòng bàn tay hướng xuống. Đầu ngón tay hướng sang trái. Kéo tay qua phải một đoạn ngắn rồi dừng lại và co các đầu ngón tay lại.Lập lại động tác lần thứ hai.