Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm, chỉa ngón trỏ thẳng lên, đặt tay trước tầm ngực bên trái, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ thẳng lên, đặt tay giữa sống mũi rồi đưa ngón trỏ phải ra chạm vào đầu ngón trỏ trái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác