Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái và ngón trỏ tay phải chập mở chập mở bên mép miệng phải (các ngón kia nắm)