Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tiền bạc 2016


Từ đồng nghĩa: mười nghìn đồng
Tiếng anh: ten thousand VND

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ rồi để bắp tay xuôi theo thân mình. Giơ tay lên cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng sang trái. Bật 2 ngón tay vào nhau đồng thời đẩy nhẹ bàn tay ra ngoài. Làm 2 lầ