Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: borrow

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm như hình. Đặt hai tay nằm ngang trước ngực. Các ngón tay hướng về phía trước. Hai ngón tay phải đặt chéo trên hai ngón tay trái. Sau đó, lật cổ tay thẳng lên"